Technické informace

A+ A A-

Stupeně ochrany IP

IP kódy (z ang. "Ingress Protection Rating") jsou požívanyochrona IP pro označení stupně ochrany krytů elektronických zařízení před expozicí v různých podmínkách prostředí.Stupně ochrany jsou udělovány na základě provedených zkoušek.

 

IP kód se skládá ze dvou číslic. První z nich je ochrana před pevnými tělesy, zatímco druhá se týká ochrany před kapalinami.

 

První číslice - ochrana před pevnými tělesy

0 Nechráněn (někdy označený jako "X)
1 Ochrana proti vniknutí cizích pevných těles do 50mm³
2 Ochrana proti vniknutí cizích pevných těles do 12mm³
3 Ochrana proti vniknutí cizích pevných těles do 2.5mm³
4 Ochrana proti vniknutí cizích pevných těles 1mm³
5 Ochrona proti prachu,omezený přístup (žádné škodlivé látky)
6 Celková ochrana proti prachu

 

Druhá číslice - ochrana proti vodě

0 Nechráněn (někdy označený jako "X)
1 Ochrana proti vertikálním pádu kapek vody (např. kondenzace)
2 Ochrana proti přímé stříkající vodě pod úhlem do 15 ° od svislé osy
3 Ochrana proti přímé stříkající vodě pod úhlem do 60 ° od svislé osy
4 Ochrana proti stříkající vodě (z každé strany), povolen omezený přístup
5 Ochrana proti tryskající vodě při nízkém tlaku (z každé strany), povolen omezený přístup
6 Ochrana proti tryskající vodě při nízkém tlaku, povolen omezený přístup
7 Ochrana proti účinkům dočasného ponoření do hloubky 15 cm - 1m
8 Ochrana proti účinkům dlouhodobého ponoření (pod tlakem)

Najdete nás také na