Kovovýroby

A+ A A-

Kovovýroba

Stěžejním výrobním programem divize je zpracování kovových materiálů tlakem za studena na výstředníkových lisech. Za pomoci výměnných specifických nástrojů je požadované konfigurace výrobků dosahováno prostřednictvím technologie přestřihávání, vystřihování, děrování, nastřihování, protahování, ohýbání, ostřihování, rovnání, ražení, protlačování apod. Při lisování za studena se snižuje plasticita kovů a ty snesou bez porušení pouze určitý mezní stupeň přetvoření, závislý na okamžitých tvářecích podmínkách. Lisování provádíme na výstředníkových lisech jmenovitého tlaku od 100 do 160 tun (LEPA 100V A, LE 160, LEPP 100).

Neustálé zdokonalování výrobních postupů a organizace práce nám umožňuje disponovat dostatečnou kapacitou pro realizaci dalších zakázek.

Při výrobě kovových komponentů jsme schopni zajistit jejich případnou povrchovou úpravu (pozinkování, niklování a pod.).

Dělení a úpravu materiálů provádíme také:

  • řezáním na pásové pile
  • stříháním na profilových nůžkách
  • vrtáním na stojanových vrtačkách
  • ohýbáním na ohýbačce oceli
  • stříháním na tabulových nůžkách
  • broušením na rovinné brusce
  • broušením na stojanové brusce
  • válcováním závitů

Kovovýroba Kovovýroba Kovovýroba Kovovýroba

Naše současná výrobní kapacita je zaměřena na výrobu komponentů pro těžební průmysl.

Ocelové zatahovací punčochy na kabely

Ocelové zatahovací punčochy na kabely slouží jako významný pomocník při ukládání a vedení zemních i jiných kabelů. Šetří námahu výkonných pracovníků a přispívají ke zvýšení výkonu i kultury práce. Náš výrobek našel široké uplatnění v elektrárnách, rozvodných závodech, šachtách, telekomunikačních organizacích apod. Je vhodný i pro napínání Al-Fe lan vrchního elektrického vedení a zajištění kabelů proti vytržení z vývodek pohyblivých strojů. Výrobek je tvořen sítí ocelových pozinkovaných lanek o síle 1-2 mm ve válcovém tvaru. Na jednom konci jsou lanka uchycena dle potřeby do jedné nebo dvou očnic. Druhý konec je zajištěn proti rozpletení hliníkovou svorkou. Svým provedením umožňuje samosvorné upnutí kabelu a rovněž ho chrání proti poškození.

puncochy na kabely

Objednávky:

Pavel Bína
Mobil: 606 066 186
Tel.: 558 655 018 
Fax: 558 655 612 
E-mail: bina@markagro.cz

Najdete nás také na