Svařování

A+ A A-

Svařování

Tato divize se zabývá výrobou ocelových konstrukcí a svařenců, převážně metodou 135 (MAG).

Je držitelem CERTIFIKÁTU ITI TÜV pro výrobu svařovaných strojních dílů a opravy se zavedením a používáním systému řízení jakosti, který odpovídá ČSN EN 3834 - 2:2006.

Divize vlastní Velký svářečský průkaz pro svařované ocelové konstrukce dle ČSN 732601 změna Z2:1994 k provádění ocelových konstrukcí sk.A v rozsahu prvního stupně způsobilosti podle článku 203 normy s rozšířením dle čI. 205 odst. b), d), h), s omezením:

 • jako technologie svařování se používá ruční obloukové svařování metoda 135
 • jako základní materiál se používají nelegované konstrukční oceli - skupina 1 podle CR 15 608
 • tloušťka je omezena pro nelegované oceli od 3 do 30 mm
 • největší hmotnost jednotlivých dílců je do 5 000 kg
 • max. rozměry 3,5 x 3,5 x 12 m, průměr do 4 m

svarovani svarovani svarovani svarovani svarovani svarovani 06

Dále je divize držitelem WPS pro metodu svařování 135, základní materiál S 355J2G3 EN 10025(11523), skupina 1.2, přídavný materiál OK Autrod 12.50 G3Si1, ochranný plyn Argon 82%, C02 18% M21 EN 439, poloha svařování PF (PA,PB,PF), bez předehřevu, bez tepelného zpracování, tvar spoje FW Y2, plech, tloušťka základního materiálu 6,0 - 24,0 mm, vnější průměr více než 500 mm, druh proudu =/+.

Základní výrobní program:

 • výroba ocelových konstrukcí, a to jak složitých komplexních střešních a nosných celků, tak i dílčích sekcí, příčníků apod.
 • navařování rotačních a rovinných ploch
 • repase a výroba nových důlních ocelových stropnic
 • výroba kotevních prvků stavebních strojů
 • výroba mobilních skladů
  • technických plynů
  • nebezpečných látek
 • dělení materiálu

Objednávky:

Pavel Bína
Mobil: 606 066 186
Tel.: 558 655 018 
Fax: 558 655 612 
E-mail: bina@markagro.cz

Najdete nás také na